google-site-verification=s7g4_gMlmCNd4xi4H_E9RoEay2ODp9HovCyN0_MuqHA
top of page

Endodonti (Kanal Tedavisi)

Kanal tedavisi nedir ?

Dişin canlı dokusu olan pulpaya, mikroorganizmaların invaze olması dolayısıyla enfeksiyonun
giderek kök ucuna ulaşması sonucu, dişteki enfekte pulpa dokusunun uzaklaştırılması ve
yerinin dolgu maddesiyle doldurulması işlemidir.

Kanal tedavisi ne zaman gereklidir ?

Kök ucunda periapikal lezyon varlığında, enfeksiyon kökteki pulpa dokusuna ulaşmış ise 
yapılmalıdır.

Bir dişe kanal tedavi gerektiğini nasıl anlarsınız ?

Hastalar genellikle hiç durmayan, geceleri uyutmayan ve uykudan uyandıran, zonklayıcı tarzda
bir ağrı şikayetiyle gelirler. Gerekli radyografi ve ağız içi muayenesi sonrasın kanal tedavisine
karar verilebilir.

Kanal tedavisinin aşamaları nedir ?

İlk seans çürük uzaklaştırılır ve kök ile krondaki enfekte pulpa dokusu uzaklaştırılır. Kök kanallarının prepasyonu ile kanallar genişletilir. Gerekli irrigasyonlar yapılır ve geçici dolguyla kavite kapatılıp ilk aşamadaki tedavi bitirilir. İkinci seansta hastanın şikayeti ve dişte herhangi bir şişlik, ağrı durumu yoksa kanalların dolumuyla tedavi sonlandırılır. Ancak bir ağrı durumu varsa pansuman yapılıp hasta bir sonraki seans çağrılır. Kanalların dolumuna engel teşkile edecek bir durum yoksa kanalların dolumu yapılır.

Kanal tedavisi boyunca nelere dikkat edilmelidir?

Herhangi bir komplikasyondan kaçınılmalıdır. Perforasyon, alet kırılması gibi hekim hatalarına
dikkat edilmelidir. Çürük ve enfekte pulpa dokusu tamamen temizlenmelidir.

 

Kanal tedavisi ağrılı bir işlem midir ?

Lokal anestezi altında yapıldığı için ağrı oluşturulmaz.

Kanal tedavisi sonrası ağrı olur mu ?

İşlem sonrası tedaviye karşılık vücut savunma mekanizması bir tepki gösterebilir. Bu da ağrı ve şişlik kendini gösterebilir. Herhangi bir hekim hatası yoksa bu gibi durumlar normaldir.

Dişte oluşan iltihap sonucu dişin çekilmesi gerekir mi ?

Çürük temizlendikten sonra kalan diş dokusunun miktarına göre kanal tedavisi yada çekim 
düşünülebilir.

 

Diş enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımı gerekli midir ?

Enfeksiyon sonucu apse oluşumu gözlenmişse ve apsenin drenajı(akıntı) olmaması sonucu
antibiyotik reçete edilerek tedavi desteklenebilir.

Kanal dolgusu ve dolgu ayrı işlemler midir?

Kanal dolgusu kök kanallarının dolumu ve dolgu ise kanalların dolumu sonrası üst restorasyondur.

Kanal tedavisi gören dişler daha kırılgan mıdır ?

Evet, diş canlılığını kaybettiğinden dolayı sertliğinde azalma meydana gelir.

Kanal tedavisi tekrarı nedir ?

Kök ucundaki enfeksiyon iyileşmemiş, hastanın şikayeti geçmemiş, kanal dolgusu başarılı olmamış ise tekrarı yapılmalıdır.

bottom of page